Cenik

We've been developing enter site software for over a decade. We offer custom made software services as well as systems integration, data migration and Naziv storitve You have stumbled upon one of the best custom http://www.hotelbiser.com.mk/?service-to-humanity-service-to-god-essay. If you are stressed by tons of assignments - our professional academic help is here enota get links - Making a custom research paper means go through a lot of stages Fast and trustworthy services from industry top company. EUR/enoto
Fotokopija strankinega dokumenta

go site. 531 likes. Writing, editing, and public speaking services. For rates, send email to rporter@rea-alp.com.  

kos A4

divorce mediation business plan bundle Content Of Dissertation Video topic research paper purchasing authentic thesis kos A3

0,04

0,10

Fotokopija dokumenta iz arhiva SIPRO kos A4

kos A3

0,20

0,25

Razna potrdila kos A4 4,00
Upravljanje stanovanj stanovanje/mesec 0,3 % – 0,4 % od točk. vred. stan/12 oz. po pogodbi
Izdelava zapisnika o ugotovitvi vrednosti stanovanja (točkovnik) stanovanje 70,00
Sprememba obstoječega zapisnika o ugotovitvi vrednosti stanovanja stanovanje 40,00
Izdelava zapisnika o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora poslovni prostor 100,00
Sestava Pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij pogodba do 10 enot/zgradbo + podpis pogodb

pogodba nad 10 enot se plača na posamezno enoto + podpis pogodbe

100,00 + 5,00/enoto

10,00/enoto + 5,00/enoto

Izdelava ali obnovitev najemne pogodbe pogodba 50,00
Izdelava aneksa k najemni pogodbi aneks 25,00
Sestava izjave dogovor o varščini izjava, varščina 42,00
Strokovni nadzor investicija 2,5 % od investicije
Inženiring s strokovnim nadzorom investicija 5 % od investicije
Ureditev vpisa v Zemljiško knjigo nepremičnina ponudba
Sestava zemljiškoknjižnega predloga – E-knjiga nastavljena nepremičnina ponudba
Izdelava soglasja kos 20,00
Za vse storitve, se zaračunava priprava dela – urna postavka delavca. ura 10,00
Izdelava inventure po enoti 7,48
Medletni obračun ogrevanja (za obdobje od 1.5. do pričetka ogrevanja) po obračunu 3,80
Letno poročilo ogrevanja po enoti 4,00
Demontaža in montaža toplotnega merilca + prevoz po merilniku 50,00
Izpust  vode v objektu 100 € po objektu 100,00
Naknadna sklenitev Posojilne pogodbe enota 50,00
Predčasni preklic Posojilne pogodbe enota 50,00
stroški za Buy Autodesk Maya 2016 vodenje RS enota 1,00
stroški za vodenje dissertation un coeur simple click here college essay meme philosophy essays obratovalnih stroškov (inkaso stroškov, ki niso zajeti po SZ) strošek/mesec 0,35
stroški za vodenje Alpha Professionalessaywriters Coms provides you the best in class, plagiarism free and value for money Academic Writing at your convenient time from experts. obratovalnih stroškov (inkaso stroškov, ki niso zajeti po SZ) več kot en strošek/mesec 0,70
Opomin kos 1,00

Vse ostale storitve po dogovoru.

go site at PapersOwl and get 24/7 Support, Full Confidentiality, 100% Plagiarism Free Papers and On Time Delivery. We provide thesis writing for V cenah ni vštet 22 % davek na dodano vrednost od storitev.

get link - Use this service to receive your sophisticated custom writing handled on time Entrust your paper to us and we will do our Storitev opomina je oproščena plačila DDV po 13. čl. Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.

Cenik velja od 1. 3. 2017 dalje.