SPLOŠNA OBVESTILA

ZBIRANJE PONUDB ZA ZAMENJAVO STREŠNE KRITINE

Zbirajo se ponudbe za zamenjavo strešne kritine večstanovanjske stavbe Cankarjeva ul. 5, Žalec.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na e-naslovu: robert.tisel@sipro.si.

Rok zbiranje ponudb je do 30. 3. 2018. 

Ponudba se pošlje na naslov upravnika: SIPRO, d.o.o., Žalec, Pečnikova ul. 1, 3310 Žalec, s pripisom ”NE ODPIRAJ – PONUDBA – CANKARJEVA UL. 5, ŽALEC”

Odpiranje ponudb bo komisijsko, na katerega bodo ponudniki vabljeni.