Kurilni odbor Kasaze 109, 110, 111

Kurilni odbor Kasaze 109, 110, 111

 

Člani Kurilnega odbora Kasaze 109, 110 in 111:

VRABEC Janko Kasaze 109

FELDIN Ana Kasaze 109

DOSEDLA RAFAEL Kasaze 110

FIJAVŽ Aleš Kasaze 110

ULČNIK Andrej

PLANINŠEK Milan Kasaze 111

 

Izvleček zapisnika 13. seje Kasaze 109, 110, 111

 

VSI UPORABNIKI

TOPLOTNE ENERGIJE

KASAZE 109, 110 in 111

 

I  Z  V  L  E  Č  E  K I    I Z    Z  A  P  I  S  N  I  K  O V

 

 1. seje Kurilnega odbora Kasaze 109, 110, 111, ki je bila dne 22. 6. 2017 ob 16.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Liboje.

SKLEPI:

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 11. seje KO.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja v višini 30.710 l za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Zaloga 4000 l EL kurilnega olja, iz kurilne sezone 2016/2017, se prenese v kurilno sezono 2017/2018.
 1. Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2017/2018, v višini 0,06 €/ m2.
 1. Člani Kurilnega odbora se seznanijo s ponudbo sanacije betonske ploščadi pri cistern in se strinjajo z višino.
 1. Člani Kurilnega odbora naročijo strokovni službi Sipra, da uredi izvedbo sanacije betonske ploščadi do začetka kurilne sezone 2017/2018.
 1. Člani Kurilnega odbora naročijo strokovni službi Sipra, da pridobi ponudbe za novo peč v kotlovnici.

 

 1. seje Kurilnega odbora Kasaze 109, 110, 111, ki je bila dne 6. 7. 2016 ob 16.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Liboje.

SKLEPI:

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 10. seje KO.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2015/2016.
 1. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2016.
 1. Iz dnevnega reda vabila se v bodoče črta točka o pregledu poročil neplačnikov.
 1. Seznanitev o skupnem znesku dolga bo na naslednjih sejah v finančnem poročilu prihodkov in odhodkov.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja v višini 27.100 l za kurilno sezono 2015/2016.
 1. Zaloga 5.500 l EL kurilnega olja, iz kurilne sezone 2015/2016, se prenese v kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2016/2017, v višini 0,17 €/ m2.
 1. Člani Kurilnega odbora se seznanijo s problematiko dotrajane pohodne plošče nad rezervoarjem in naročijo strokovni službi Sipra, da najde ugodno rešitev za sanacijo.
 1. Člani Kurilnega odbora naročijo strokovni službi Sipra, da prouči možnost plinifikacije kotlarne – izvedbe priključka do kotlarne (Mestni plinovodi).
 1. Člani KO dovolijo, da se na novo spletno stran objavi seznam članov z naslovi zgradb, ki jih zastopajo, kot tudi izvlečki iz zapinsikov zadnjih pet let.

 

 1. seje Kurilnega odbora Kasaze 109, 110, 111, ki je bila dne 23. 6. 2015 ob 16.00 uri v skupnih prostorih Kasaze 111.

SKLEPI:

 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo prihodke in odhodke za kurilno sezono 2014/2015.
 1. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2015.
 1. Člani Kurilnega odbora predlagajo, da se postopki za posameznike, katerim dolg narašča, čim prej uvedejo.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo poročilo o nabavi in porabi EL kurilnega olja za kurilno sezono 2014/2015.
 1. Zaloga 6.600 l EL kurilnega olja, iz kurilne sezone 2014/2015, se prenese v kurilno sezono 2015/2016.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo novo ceno ogrevanja za fiksni del v višini 0,18 €/m2.
 1. Člani Kurilnega odbora razrešijo dosedanjo članico Matejo Hajnšek.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo novo članico Kurilnega odbora Ano Feldin.

 

 1. seje Kurilnega odbora Kasaze 109, 110, 111, z dne 8. 7. 2014.

SKLEPI:

 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo prihodke in odhodke za kurilno sezono 2013/2014.
 1. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2014
 1. Upravnik še naprej spremlja plačevanje najemnice občine Žalec in prav tako vse ostale dolžnike.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo poročilo o nabavi in porabi EL kurilnega olja za kurilno sezono 2013/2014.
 1. Zaloga 5.000 litrov EL kurilnega olja iz kurilne sezone 2013/2014 se prenese v kurilno sezono 2014/2015.
 1. Za trenutno razpoložljiva sredstva se nabavi kurilno olje.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo novo ceno ogrevanja za fiksni del v višini 0,23 EUR/m2.

 

 1. seje Kurilnega odbora Kasaze 109, 110, 111, ki je bila dne 3. 9. 2013 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Liboje, na naslovu Kasaze 110.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo prihodke in odhodke za kurilno sezono 2012/2013.
 2. Plačana sredstva od izvršb za dolg, ki je nastal pred 30.4. 2011 v višini 50,33 EUR se poknjiži v dobro sredstev kotlovnice.
 3. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja po stanju 30.8.2013.
 4. Upravnik spremlja plačevanje najemnice občine Žalec po podpisanem dogovoru in v kolikor ne bodo obveznosti tekoče poravnane, se nadaljuje s postopkom deložacije.
 5. Člani Kurilnega odbora potrdijo poročilo o nabavi in porabi EL kurilnega olja za kurilno sezono 2012/2013.
 6. Zaloga 4.000 litrov EL kurilnega olja iz kurilne sezone 2012/2013 se prenese v kurilno sezono 2013/2014
 7. Za trenutno razpoložljiva sredstva se nabavi kurilno olje.
 8. Člani Kurilnega odbora potrdijo novo ceno ogrevanja za fiksni del v višini 0,23 EUR/m2.