Kurilni odbor Polzela

Kurilni odbor Polzela

Člani Kurilnega odbora Polzela:

SLAPERNIK Aleksander – Glavni trg 49

PALIR Bernard – Glavni trg 49

PRISLAN JOŽE – Glavni trg 55

KONŠEK FRANC – Glavni trg 10

BAHČ EDO – Glavni trg 27

DRNOVŠEK MARIJA – Glavni trg 11

KOLMAN Denis – Glavni trg 25

LUKNER ZORAN – Glavni trg 23

RIZMAL FRANC – Glavni trg 53

PLEVČAK BOJAN – Glavni trg 29

JELEN Matej – Glavni trg 51

STEPIŠNIK Roman – Glavni trg 45

 

Izvleček KO Polzela 29. seja

 

VSI UPORABNIKI

TOPLOTNE ENERGIJE POLZELA

 

I  Z  V  L  E  Č  K I    I Z    Z  A  P  I  S  N  I  K  O V

 

 1. seje Kurilnega odbora Polzela, ki je bila 5. 7. 2017 ob 17.00 uri v skupnem prostoru večstanovanjske stavbe Glavni trg 25.

 

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 27. seje KO.
 1. Člani KO se strinjajo, da se zaenkrat ostane na istem dobavitelju električne energije.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo zemeljskega plina v višini 126.606 m3 za kurilno sezono 2016/2017, kot tudi porabo 1.107,78 MWh.
 1. Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2017/2018, v višini 0,11 €/ m2, z DDV-jem.
 1. Člani KO potrdijo, da se porabi EL kurilno olje v začetku kurilne sezone 2017/2018.
 1. Člani KO potrdijo ureditev stanja mirovanja za zalogovnik.
 1. Člani KO razrešijo člana Borisa Abrahama in potrdijo novega člana Bernarda Palirja za večstanovanjsko zgradbo Glavni trg 49.
 1. Člani KO potrdijo poročilo Pregled stanja sistema ogrevanja na Polzeli.

 

 1. seje Kurilnega odbora Polzela, ki je bila 30. 6. 2016 ob 17.00 uri v skupnem prostoru večstanovanjske stavbe Glavni trg 25.

SKLEPI:

 1. Ponovno se predstavnikom zgradb pošljejo ponudbe za zamenjavo črpalk, ki jih naj izobesijo na oglasne deske in pošljejo upravniku sklep potrditve ali zavrnitve ponudbe.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2015/2016.
 1. Člani KO zadolžijo strokovno službo Sipra, da pridobi ponudbe različnih dobaviteljev električne energije za kotlovnico.
 1. Člani KO zadolžijo strokovno službo Sipra, da pripravi primerjalno tabelo porabe KWh z zneskom porabe električne energije med kurilno sezono 2014/2015 in 2015/2016.
 1. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2016.
 1. Iz dnevnega reda vabila se v bodoče črta točka o pregledu poročil neplačnikov.
 1. Seznanitev o skupnem znesku dolga bo na naslednjih sejah v finančnem poročilu prihodkov in odhodkov.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo zemeljskega plina v višini 118.184 m3 za kurilno sezono 2015/2016, kot tudi porabo 1.065,92 MWh.
 1. Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2016/2017, v višini 0,11 €/ m2, z DDV-jem.
 1. Člani KO potrdijo Pravilnik o delu KO in predsednik ga podpiše ter verificira. Kopija zapisnika se pošlje vsem članom KO.
 1. Pozove se Enerkon k obrazložitvi popisov kalorimetrov. Obraložitev se pošlje vsem članom KO.
 1. Člani KO dovolijo, da se na novo spletno stran objavi seznam članov z naslovi zgradb, ki jih zastopajo, kot tudi izvlečki iz zapinsikov zadnjih pet let.

 

 1. seje Kurilnega odbora Polzela, ki je bila 16. 6. 2015 ob 17.00 uri v skupnem prostoru Glavni trg 25

 

SKLEPI:

 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2014/2015.
 1. Člani Kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja po stanju 30. 4. 2015.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo zemeljskega plina v višini 116.249 m3 za kurilno sezono 2014/2015.
 1. Člani KO potrdijo fiksni strošek ogrevanja za kurilno sezono 2015/2016, v višini 0,11 €/ m2, z DDV-jem.
 1. Bojan Bahč pripravi ponudbe za posamezne zgradbe podpostaj za menjavo črpalk. Ponudbe se vročijo na sestankih ZL, kjer bodo lastniki sprejeli sklep glede menjave.
 1. Opravi se tlačni preizkus raztezne posode v kotlovnici.

 

 1. seje Kurilnega odbora Polzela, ki je bila 19. 6. 2014 ob 16.30 uri v skupnem prostoru Glavni trg 25

 

SKLEPI:

 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2013/2014.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo zemeljskega plina v višini 95.239 m3 za kurilno sezono 2013/2014.
 1. Člani KO potrdijo fiksni strošek ogrevanja v višini 0,11 €/ m2, z DDV-jem.
 1. Člani KO naročijo Bojanu Bahču, da do 30. 7. 2014 javi strokovni službi Sipro o nabavi dušilca zvoka, da bo lahko dušilec zvoka izdelan in vgrajen do kurilne sezone 2014/2015.
 1. Člani KO zahtevajo od Bojana Bahča, da ob zaključku kurilne sezone 2014/2015 pripravi pisno poročilo o svojem delu.

 

 1. seje Kurilnega odbora Polzela, z dne 10. 7. 2013, za spremljanje problematike v zvezi s toplotnim ogrevanjem v naselju Polzela

 

SKLEPI:

 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2013/2014.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo izvedbo del za zalogovnik EL kurilnega olja, ki znaša po predračunu 4.280,00 € brez DDV-ja.
 1. Naroči se izdelava dušilca zvoka za plinski gorilec. Strošek izdelave znaša 2.000,00 €.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo zemeljskega plina v višini 118.848,00 m3 za kurilno sezono 2012/2013.
 1. Člani KO potrdijo fiksni strošek ogrevanja v višini 0,12 €/m2 z DDV-jem.
 1. Pred kurilno sezono se na oglasno desko objavi telefonska številka g. Bahč-a,na katero uporabniki javljajo vse nepravilnosti pri zagotavljanju oskrbe stanovanj s topolotno energijo.